Opis projekta

Širi cilj CONGRAD projekta jeste da omogući visokoobrazovnim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini redovno sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima u svrhu poboljšanja studijskih programa i omogući stalne modernizacijske procese.

CONGRAD projekat treba da doprinese poboljšanju samoevaluacionih procesa prikupljanjem sistemackih i pouzdanih informacija o vezi između studijskih programa i budućeg zaposlenja diplomiranih studenata, kao i da omogući evaluaciju reformi u okviru visokog obrazovanja zasnovanu na podacima. Uzimajući u obzir uslove studiranja i profesionalne karijere diplomiranih studenata, CONGRAD želi da stekne uvid u specifične uslove u kojima se odvija tranzicija od visokog obrazovanja do tržišta rada u svakoj od partnerskih zemalja i da omogući partnerskim visokoobrazovnim ustanovama da donose strateške odluke zasnovane na podacima.

U užem smislu, od CONGRAD projekta se očekuje da implementira sistematičan sistem prikupljanja podataka o alumnistima u visokoškolskim ustanovama u partnerskim zemljama. Početno istraživanje o diplomiranim studentima biće sprovedeno na sledeći način: prikupljanje podataka, obrada i analiza podataka, a nakon toga slediće interpretacija nalaza i pisanje izveštaja. Radionice o strateškom menadžmentu bazirane na napisanim izveštajima biće održane na visokoobrazovnim ustanovama u partnerskim zemljama. Dodatno će biti organizovane i regionalna konferencija i ekspertska radionica.

Rezultati CONGRAD projekta biće korišćeni za razvoj akcionog plana za buduća istraživanja o diplomiranim studentima koja će uključivati i druge visokoobrazovne ustanove Zapadnog Balkana. Diseminacija će biti osigurana kroz zvanični sajt projekta, usluge karijernog vođenja i događaje organizovane za nove alumniste, kao i kroz medijske događaje koji će biti organizovani u visokoobrazovnim ustanovama, partnerima u projektu. Regionalna konferencija, završni seminar i publikacija rezultata istraživanja o diplomiranim studentima će takođe omogućiti diseminaciju rezultata. CONGRAD projekat će biti predmet sistematične kontrole i monitoringa.