CONGRAD Vesti i dešavanja

Rezultati Oct 2014

Izvodi iz rezultata istraživanja o diplomiranim studentima CONGRAD TEMPUS projekta

Izveštaj o istraživanju o diplomiranim studentima dostupan je na engleskom jeziku.

Rezultati Oct 2014

Izvodi iz rezultata istraživanja o diplomiranim studentima CONGRAD TEMPUS projekta

Izveštaj o istraživanju o diplomiranim studentima dostupan je na srpskom jeziku. Verzija na engleskom jeziku će biti dostupna uskoro.

Medijski događaj 3 Oct 2014

CONGRAD na Radio Beogradu 1

Prof. Ivanka Popović (Univerzitet u Beogradu), Mihajlo Babin (Univerzitet Singidunum) i Ivana Živadinović (Centar za obrazovne politike) pozvani su da predstave rezultate CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima u emisiji "U centru pažnje" koju će voditi Ivana Pribićević.

Radio Beograd 1 u petak, 03. oktobra 2014 u 17:05

Za više informacija posetite stranicu Radio Beograda.

Radionice Sep 2014

Radionice u Srbiji

Rezultati istraživanja o diplomiranim studentima sprovedenog u okviru CONGRAD Tempus projekta prezentovani su na radionicama održanim na Univerzitetu u Novom Sadu i na Univerzitetu u Beogradu (Srbija). Pročitajte više...

Sastanak 17 Sep 2014 - 20 Sep 2014

Završni sastanak CONGRAD projekta u Tuzli | Bosna i Hercegovina

Završnom sastanku CONGRAD projekta održanom na Univerzitetu u Tuzli (Bosna i Hercegovina) prisustvovalo je 29 predstavnika sa svih CONGRAD partnerskih institucija. Cilj sastanka bilo je razmatranje ishoda projekta na osnovu prezentacija koje su održali članovi Analitičke jedinice, CONGRAD institucionalni koordinatori kao i koordinator CONGRAD projekta. Pročitajte više...

Prezentacija 16 Sep 2014

Prezentacija CONGRAD projekta na Univerzitetu u Mostaru | Bosna i Hercegovina

Prof. dr Draško Marinković i Jelena Rožić (predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci), članovi CONGRAD Analitičke jedinice Predrag Lažetić and Ivana Živadinović (predstavnici Centra za obrazovne politike) i zamenica koordinatora projekta Jana Nöller (Univerzitet u Bielefeldu) pozvani su da prezentuju CONGRAD projekt kao i izvode iz rezultata istraživanja o diplomiranim studentima na Univerzitetz u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Pročitajte više...

Sastanak 26 Aug 2014 - 29 Aug 2014

CONGRAD radionica u Bielefeldu | Nemačka

CONGRAD radionici “Analysis and interpretation of graduate surveys”, održanoj na Univerzitetu u Bielefeldu (Nemačka) prisustvovalo je 27 učesnika. Tokom radionice prezentovane su analize rezultata zasnovane na CONGRAD bazi podataka diplomiranih studenata kao i na drugim relevantnim izvorima i to u okviru tri glavne sesije. Pročitajte više...

Publikacija Jun 2014

Izvodi iz rezultata istraživanja o diplomiranim studentima CONGRAD TEMPUS projekta

Prvi abstrakt je sada dostupan na srpskom jeziku. Verzija na engleskom jeziku će biti dostupna uskoro.

Medijski događaj Jun 2014

Konferencije za novinare u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Rezultati istraživanja o diplomiranim studentima sprovedenog u okviru CONGRAD Tempus projekta prezentovani su na konferencijama za novinare održanim u Banjoj Luci (Republika Srpska), Tuzli (Federacija Bosne i Hercegovine), Podgorici (Crna Gora) i Beogradu (Srbija). Pročitajte više...

Radionice Jun 2014

Radionice u Crnoj Gori i Srbiji

Rezultati istraživanja o diplomiranim studentima sprovedenog u okviru CONGRAD Tempus projekta prezentovani su na radionicama održanim u Banjoj Luci (Republika Srpska), Tuzli (Federacija Bosne i Hercegovine), Podgorici (Crna Gora) i Beogradu (Srbija).

Predstavnici CONGRAD analitičkog tima prezentovali su institucionalne rezultate istraživanja o diplomiranim studentima. Predstavnici uprava fakulteta i univerziteta (rektori i prorektori, dekani i prodekani) kao i zaposleni u kontroli kvaliteta učestvovali su u diskusiji o institucionalnim rezultatima istraživanja o diplomiranim studentima. Okosnicu diskusije činilo je razmatranje mogućnosti inkorporiranja rezultata istraživanja o diplomiranim studentima u institucionalnu regulativu i korišćenje rezultata za definisanje politika zasnovanih na dokazima. Pročitajte više...

Prezentacija 12 Jun 2014 - 13 Jun 2014

CONGRAD prezentacija Tempus HERE seminaru

Prof. Dr Ivanka Popović, prorektorka za nauku Univerziteta u Beogradu, pozvana je da prezentuje CONGRAD Tempus projekat na Tempus HERE seminaru “Implementing Quality Assurance within Higher Education Institutions in the Tempus Partner Countries” na Univerzitetu u Zagrebu. Pročitajte više...

Konferencija 15 May 2014

CONGRAD Konferencija | Novi Sad | Srbija

Putevi diplomiranih od studija do posla -
Rezultati prvog istraživanja o diplomiranim studentima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Konferencija CONGRAD projekta održaće se 15. maja 2014. godine. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati prvog regionalnog istraživanja o diplomiranim studentima u okviru tematskih panel diskusija. Pročitajte više...

Sastanak 3 Dec 2013 - 6 Dec 2013

Projekat CONGRAD: Sastanak u Valensiji | Španija

CONGRAD studijsku posetu Univerzitetu Politecnica Valensija (Španija) prisustvovalo je 38 predstavnika svih CONGRAD partnerskih institucija. Osnovni ciljevi CONGRAD studijske posete „Istrazivanja o diplomiranim studentima & alumni organizacije“ bili su upoznavanje sa alumni organizacijama na Univerzitet Politecnica Valensija, diskusija o benefitima istrazivanja o diplomiranim studentima za univerzitetske centre, kao i razmena iskustava o izazovima povezanim sa nezaposlenošću mladih.

Studijska poseta sastojala se od prezentacija koje su održali predstavnici univerzitetskih sektora na Univerzitetu Politecnica Valensija (Kancelarija za karijerno vođenje i zaposšljavanje, Alumni centar, IDEAS institut), i posete Centru za inovacije, zajedničke diskusije o sprovedenim i narednim aktivnostima u okviru projekta CONGRAD kao i individualnih konsultacija partnera. Tokom studijske posete održan je i peti sastanak Upravnog odbora projekta. Pročitajte više...

Obuka Avgust - Septembar 2013

Trening o obradi baza podataka u Bilefeldu | Nemačka i u Javaskuli | Finska

Krajem septembra svi članovi CONGRAD analitičkog tima učestvovali su na dvodnevnom treningu o obradi baza podataka na finskom Institutu za istraživanja u okviru visokog obrazovanja (Univerzitet u Javaskuli, Finska). Dodatno, deo CONGRAD analitičkog tima učestvovao je u individualnoj trening poseti u trajanju od dve nedelje Univerzitetu u Bilefeldu (Nemačka) tokom avgusta.

Održane prezentacije i razgovori pokrili su teme vezane za sifriranje, verifikaciju, kontrolu i usklađivanje podataka. Posebna pažnja posvećena je analizi nedostajućih vrednosti i ponderisanju baze podataka. Ishod treninga je stečeno znanje o procesima i procedurama relevantnim za proces obrade baza podataka za CONGRAD istraživanje o diplomiranim studentima. Pročitajte više...

Prezentacija 7 Aug 2013

Prezentacija CONGRAD projekta na Radio televiziji Srbije

Ivana Živadinović (Centar za obrazovne politike) pozvana je da predstavi projekat CONGRAD na Radio-televiziji Srbije.

Ovom prilikom predstavljene su aktivnosti projekta CONGRAD. Poseban akcenat stavljen je na benefite sprovođenja istraživanja o diplomiranim studentima na visokoobrazovnim ustanovama kao i o načinima na koje rezultati istraživanja o diplomiranim studentima mogu uticati na poboljšanje studiskih programa kako bi postali osetljiviji na potrebe tržišta rada. 

Prezentacija 2 Aug 2013

Prezentacija projekta CONGRAD na Love Fest EU Zoni u Vrnjačkoj Banji | Srbija

Ivana Živadinović (Centar za obrazovne politike) prezentovala je projekat CONGRAD kao i TEMPUS program na Love Fest EU Zoni. Dvodnevnom događaju u Vrnjačkoj Banji (Srbija) učestvovali su predstavnici 142 kancelarije za mlade iz Srbije.

Za više informacija možete posetiti EUinfo.rs.

Istraživanje 1 Aug 2013

Šta ste studirali, a šta sada radite?
Prvo regionalno istraživanje o diplomiranim studentima
Zatvaranje CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima

CONGRAD istraživanje o diplomiranim studentima je zvanično zatvoreno. U istraživanju je učestvovalo oko 14000 diplomiranih studenata, iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom želeli bismo da se zahvalimo svim kolegama koje su popunile upitnik. Prvi rezultati biće dostupni u proleće 2014. godine. Pročitajte više...

Obuka 2013-07-05 00:00:00

Uvodni trening o čišćenju baza podataka u Beogradu | Srbija

Čišćenje baza podataka i analiza podataka su glavne aktivnosti koje predstoje u okviru CONGRAD projekta. Članovi CONGRAD Analitičkog tima učestvovali su u Uvodnom treningu o čišćenju baza podataka čiji je domaćin bio Centar za obrazovne politike (Srbija). Trening su održali Lutc Hajdeman (Univerzitet u Paderbornu, Nemačka) i Jana Noler (Bilefeld Univerzitet, Nemačka).

Poseta 1 Mar 2013 - 30 Jun 2013

CONGRAD Field Work Visits

Tokom perioda terenskog rada istraživanja o diplomiranim studentima CONGRAD projekta predstavnici koordinatora projekta, EU partneri i predstavnici CONGRAD Analitičkog tima posetili su sve partnerske institucije iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sastanci sa institucionalnim timovima zaduženim za terenski rad i upravama univerziteta/visokih škola bili su posvećeni diskusijama o procedurama implementiranim tokom terenskog rada kao i monitoringu implementacije projekta na institucionalnom nivou.

Sastanak 24 Jun 2013 - 27 Jun 2013

CONGRAD Projektni sastanak u Budvi

CONGRAD projektnom sastanku organizovanom od strane predstavnika Univerziteta u Crnoj Gori (Crna Gora), prisustvovalo je 29 predstavnika iz svih CONGRAD partnerskih institucija. Osnovni cilj CONGRAD radionice “Retrospektiva terenskog rada” bila je razmena iskustava stečenih tokom terenskog rada prvog istraživanja o diplomiranim studentima i diskusija o ishodima CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima do sada. Učesnici su učestvovali u radionicama koje su se sastojale od sesija radnih grupa, zajedničkih diskusija i individualnih konsultacija. Pored radionica održan je i četvrti sastanak CONGRAD Upravnog odbora. Pročitajte više...

Prezentacija 21 Jun 2013

Prezentacija CONGRAD projekta na Letnjem univerzitetu u Tuzli

Univerzitet u Tuzli pozvao je Janu Noler (Bilefeld Univerzitet) i Predraga Lažetića (Centar za obrazovne politike) da prezentuju CONGRAD projekat na okruglom stolu “VIsoko obrazocanje - tržište rada” tokom Letnjeg univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina). Pročitajte više...

Prezentacija 16 Apr 2013

BIHTEK Radionica u Istočnom Sarajevu

Ivana Živadinović (Centar za obrazovne politike) pozvana je da prezentuje CONGRAD projekat tokom radionice u okviru BIHTEK projekta “Primeri dobre prakse u EU” koja se održala na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Pročitajte više...

Istraživanje 26 Mar 2013

Početak prvog regionalnog istraživanja o diplomiranim studentima CONGRAD projekta “Šta ste studirali, a šta sada radite?”

Tokom istraživanja o diplomiranim studentima CONGRAD projekta, prvog istraživanja velikog obima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, oko 42000 studenata koji su završili studije 2007. ili 2012. godine, pozvani su da popune online upitnik o svojim studijama i profesionalnoj karijeri. Svojim učešćem u istraživanju, diplomirani studenti mogu dati značajan doprinos osiguranju kvaliteta na njihovim univerzitetima i visokim školama. Na osnovu njihove povratne informacije o studijskom programu koji su završili, potrazi za poslom nakon diplomiranja kao i trenutnom zaposlenju, moći će biti analiziran odnos između studiranja i zaposlenja, te će visokoškolske institucije koje učestvuju u projektu biti u mogućnosti da donesu odluke zasnovane na podacima o budućem kurikulumu i studijskim programima.

Medijski događaj 19 Mar 2013

Konferencija za novinare u Beogradu

U cilju promovisanja početka CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima tokom naredne nedelje održana je regionalna konferencija za novinare u Medija centru u Beogradu (Srbija). Na konferenciji su predstavnici ustanova koje učestvuju u projektu predstavili rad svojih ustanova kao i očekivanja koja imaju od istraživanja o diplomiranim studentima. Pročitajte više...

Sastanak 31 Jan 2013 - 3 Feb 2013

CONGRAD projektni sastanak u Beogradu

Belgrade 2013

CONGRAD projektni sastanak održan je u organizaciji Univerziteta u Beogradu tokom koga su održane dve paralelne radionice: CONGRAD radionica o terenskom radu i CONGRAD radionica o finansijskom izveštavanju. Pročitajte više...

Sastanak 28 Nov 2012 - 1 Dec 2012

CONGRAD projektni sastanak u Budvi

Budva

CONGRAD projektni sastanak održan je u organizaciji Univerziteta u Crnoj Gori. Prisustvovalo je 36 predstavnika iz svih partnerskih ustanova. Glavni cilj CONGRAD radionice o razvoju upitnika bio je da se razmotri poslednji predlog CONGRAD upitnika i da se postigne saglasnost oko upitnika koji će biti korišćen za istraživanje o diplomiranim studentima. Prisutni su učestvovali u radionicama koje su se sastojale od uvodnih govora, sastanaka radne grupe i zajedničkih sastanaka. Pored radionice, održan je i treći sastanak Odbora za upravljanje CONGRAD projektom na kome je usvojen CONGRAD upitnik. Pročitajte više...

Obuka 10 Nov 2012 - 11 Nov 2012

QTAFI trening u Beogradu

QTAFI Training in Belgrade

QTAFI je softver otvorenog koda i predstavlja rešenje za online istraživanja. Bio je korišćen u različitim velikim istraživanjima na nacionalnom i internacionalnom nivou i dokazao se kao pouzdan i dobro izgrađen softver. Pročitajte više...

Prezentacija 8 Nov 2012 - 9 Nov 2012

CONGRAD prezentacija projekta na Internacionalnoj konferenciji u Bremenu

DAAD

DAAD Nacionalna Tempus kancelarija u Nemačkoj pozvala je Janu Noler (Bielefeldu Univerzitet) da predstavo CONGRAD projekat kao primer dobre prakse na Zapadno-balkanskoj radionici tokom Internacionalne TEMPUS Konferencije na Univerzitetu u Bremenu (Nemačka). Pročitajte više...

Prezentacija 27 Sep 2012 - 28 Sep 2012

DEHEMS Internacionalna konferencija u Ljubljani

Izabrani predstavnici partnerskih ustanova su pozvani da predstave CONGRAD projekat na DEHEMS Internacionalnoj konferenciji u Ljubljani “Employability of Graduates & Higher Education Management Systems”. Pročitajte više...

Sastanak 19 Sep 2012 - 22 Sep 2012

CONGRAD projektni sastanak u Pragu

Prague

Na CONGRAD projektnom sastanku na Karlovom Univerzitetu u Pragu prisustvovao je 31 predstavnik iz svih partnerskih ustanova. Glavni cilj CONGRAD seminara bilo je postizanje međusobnog razumevanja ovažnosti koju imaju istraživanja o diplomiranim studentima u zemljama u razvoju. Takođe, partnerima je na seminaru predstavljen i prvi draft CONGRAD upitnika, koji je razvijen od strane Radne grupe za razvoj upitnika CONGRAD projekta. Pročitajte više...

Poseta 9 Jul 2012

CONGRAD poseta Univezitetu u Crnoj Gori

University of Montenegro

Predrag Lažetić (Centar za obrazovne politike) i Jana Noler (Bilefeld Univerzitet) posetili su Univerzitet Crne Gore. Ovom prilikom je sa predstavnicima Univerziteta razmatrano sprovođenje projekta kao i predstojeće projektne aktivnosti. Pročitajte više...

Sastanak 15 Apr 2012 - 18 Apr 2012

Projektni sastanak u Bilefeldu

CONGRAD Group Photo

Fokus sastanka bio je na postizanju međusobnog razumevanja o ulozi koju imaju istraživanja o diplomiranim studentima, kao i o važnosti ovih istraživanja za visokoobrazovne ustanove. Tokom seminara održan je i drugi sastanak Odbora za upravljanje CONGRAD projektom. Pročitajte više...

Prezentacija 21 Mar 2012 - 23 Mar 2012

Prezentacija projekta u Tuzli i Banjoj Luci

CONGRAD in Banja Luka

Predrag Lažetić i Jana Noler pozvani su da predstave CONGRAD projekat na partnerskim ustanovama u Tuzli i Banjoj Luci u Bosni i Hercegovini. Pročitajte više...

Prezentacija 20 Mar 2012

Prezentacija projekta na Univerzitetu Singidunum

Singidunum

CONGRAD projekat i predstojeće projektne aktivnosti predstavljene su na Univerzitetu Singidunum (Srbija). Ivana Živadinović (Centar za obrazovne politike) i Jana Noler (Bilefeld Univerzitet) pozvane su da predstave CONGRAD projekat predstavnicima Uprave Univerziteta kao i predstavnicima studentskih službi.

Sastanak 1 Feb 2012 - 4 Feb 2012

CONGRAD Kick-off sastanak u Subotici

Subotica Kick-Off Meeting

Na CONGRAD Kick-off sastanku u Subotici prisustvovalo je 40 predstavnika svih partnerskih ustanova. Glavni cilj sastanaka bilo je postizanje zajedničkog razumevanja uloga, obaveza i odgovornosti koje će svaki od partnera imati u okviru CONGRAD projekta. Pročitajte više...

Sastanak 15 Dec 2011

CONGRAD koordinativni sastanak u Bilefeldu

Bielefeld 2011

Na CONGRAD koordinativnom sastankuna Univerzitetu u Bilefeldu u Nemačkoj Predrag Lažetić iz Centra za obrazovne politike, Andrea Kočado Peiro sa Politehničkog univerziteta iz Valensije, koordinator CONGRAD projekta profesor Martin Divald i njegov tim, diskutovali su o prvim koracima u okviru implementacije projekta. Učinjene su i pripreme za CONGRAD Kick-off sastanak u Subotici koji će biti održan u februaru 2012. godine.

Sastanak 12 Dec 2011 - 13 Dec 2011

Sastanak predstavnika TEMPUS projekta

Tempus

Jana Noler sa Bilefeld Univerziteta, Predrag Lažetić iz Centra za obrazovne politike i Saša Milić sa Univerzita u Crnoj Gori učestvovali su na sastanku predstavnika TEMPUS projekata u Briselu (Belgija). Više o tome možete naći ovde.

Prezentacija 28 Nov 2011

Prezentacija TEMPUS projekta na Nacionalnom TEMPUS informativnom danu u Podgorici

Saša Milić sa Univerziteta u Crnoj Gori predstavio je CONGRAD projekat na Nacionalnom TEMPUS informativnom danu u Podgorici.

Vest 15 Oct 2011

Početak CONGRAD projekta

CONGRAD projekat se bavi potrebama visokoobrazovnih ustanova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u cilju poboljšanja strateškog menadžementa i samoevaluacionih kapaciteta ovih ustanova, uspostavljanjem sistema prikupljanja kontakt podataka diplomiranih studenata i implementacijom redovnih istraživanja o diplomiranim studentima.