CONGRAD prezentacija Tempus HERE seminaru

12 Jun 2014 - 13 Jun 2014

Prof. Dr Ivanka Popović, prorektorka za nauku Univerziteta u Beogradu, pozvana je da prezentuje CONGRAD Tempus projekat na Tempus HERE seminaru “Implementing Quality Assurance within Higher Education Institutions in the Tempus Partner Countries” na Univerzitetu u Zagrebu.

Cilj seminara bio je da podstakne diskusiju između stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE) o izazovima i trendovima u domenu osiguranja kvaliteta visokoobrazovnih ustanova Tempus partnerskih država.

Za više informacija možete posetiti: https://qualityassurance-zagreb.teamwork.fr/en/documents.