CONGRAD Kick-off sastanak u Subotici

1 Feb 2012 - 4 Feb 2012

Subotica Group PhotoInicijalnom sastanku projekta CONGRAD u Subotici prisustvovalo je 40 predstavnika svih partnerskih ustanova. Glavni cilj sastanaka bilo je postizanje zajedničkog razumevanja uloga, obaveza i odgovornosti svakog od partnera u projektu CONGRAD.

Opšte upoznavanje sa aktivnostima na projektu bilo je praćeno uvodnim izlaganjima eksperata iz Evropske unije.
Jana Noler (Bilefeld Univerzitet) i Predrag Lažetić (Centar za obrazovne politike) detaljno su opisali projekat CONGRAD. Nakon toga, održan je konstitutivni sastanak Odbora za upravljanje projektom.
Jana Noler (Bilefeld Univerzitet) i Predrag Lažetić (Centar za obrazovne politike) predstavili su aktivnosti projekta: idejnu osnovu projekta, njegove ciljeve,  organizacionu strukturu i radne pakete. Nakon diskusije o implementaciji projekta sa predstavnicima partnerskih ustanova, dogovoren je vremenski raspored predstojećih projektnih aktivnosti.

U svom uvodnom govoru Harald Šomburg (INCHER-Kassel) dao je prikaz metodoloških pristupa u okviru istraživanja o diplomiralim studentima u Evropi, uz vredne savete za uspešno sprovođenje projekta CONGRAD. Druga dva uvodna govora bila su posvećena predstavljanju  nedavno sprovedenih rezultata istraživanja o diplomiralim studentima. Juhani Rautopuro (Univerzitet Jyvaskyla) predstavio je aktivnosti istraživanja zaposlenja diplomiralih studenata u Finskoj. Radim Ruška (Karlov Univerzitet u Pragu) predstavio je istraživanje sprovedeno u Češkoj koje je bilo bazirano sa REFLEX istraživanju.