CONGRAD poseta Univezitetu u Crnoj Gori

9 Jul 2012

Predrag Lažetić (Centar za obrazovne politike) i Jana Noler (Bilefeld Univerzitet) posetili su Univerzitet Crne Gore. Oni su ovom prilikom sa predstavnicima Univerziteta razgovarali o sprovođenju projekta I predstojećim aktivnostima.

Sastanak za prorektorkom prof. Mirom Vukčević bio je posvećen pregledu implementacije projekta CONGRAD na Univerzitetu Crne Gore i očekivanjima i potrebama iz perspektive same ustanove. Sastanak sa CONGRAD institucionalnim koordinatorom prof. Sašom Milićem i njegovim timom je za temu imao centralizovanu bazu podataka sa kontakt podacima diplomiralih studenata i procedure ažuriranja podataka koje su uspostavljene na Univerzitetu Crne Gore.

Istovremeno, Ranko Lazović (NTK Crne Gore) sproveo je monitoring posetu Univerzitetu Crne Gore.