CONGRAD prezentacija projekta na Internacionalnoj konferenciji u Bremenu

8 Nov 2012 - 9 Nov 2012

DAAD Nacionalna Tempus kancelarija u Nemačkoj pozvala je Janu Noler (Bielefeldu Univerzitet) da na Internacionalnoj TEMPUS Konferenciji na Univerzitetu u Bremenu (Nemačka), u okviru Zapadno-balkanske radionice, predstavi projekat CONGRAD, kao primer dobre prakse. Na konferenciji organizovanoj povodom otvaranja VI konkursa za predloge projekata, učestvovalo je oko 90 predstavnika univerziteta i drugih zainteresovanih za TEMPUS.

Za više informacija možete posetiti  DAAD sajt.