CONGRAD projektni sastanak u Beogradu

31 Jan 2013 - 3 Feb 2013

Sastanak projekta CONGRAD, održan na Univerzitetu u Beogradu, imao je dva dela: CONGRAD radionicu o terenskom radu i CONGRAD radionica o finansijskom izveštavanju.

CONGRAD radionica o terenskom radu, kojoj je prisustvovalo 56 predstavnika sa svih partnerskih ustanova, osmišljena je za institucionalne koordinatore i izabrane članove institucionalnih timova za terenski rad. Radionicu je otvorila Choni Flöther (INCHER-Kassel), upoznavši učesnike sa uslovima za uspešno sprovođenje terenskog rada. Pored toga, detaljno su razmatrani zadaci i odgovornosti tokom terenskog rada za CONGRAD istraživanje o diplomiralim studentima. Takođe,  održana radionica pripremila je članove institucionalnih timova za predstojeći terenski rad. Istraživanje o diplomiralim studentima počelo je krajem marta 2013. godine.

CONGRAD radionica o finansijskom izveštavanju, kojoj je prisustvovalo 16 učesnika, imala je za cilj poboljšanje procesa finansijskog izveštavanja ustanovljenog u okviru projekta CONGAD. Institucionalnom administrativnom osoblju koje se bavi finansijama u vezi sa projektom CONGRAD predstavljene su detaljne instrukcije za proces finansijskog izveštavanja. Nedoumice o institucionalnim izveštajima i dokumentaciji bile su predmet diskusije.