CONGRAD projektni sastanak u Budvi

28 Nov 2012 - 1 Dec 2012

CONGRAD projektni sastanak održan je na Univerzitetu u Crnoj Gori. Sastanku je prisustvovalo 36 predstavnika svih partnerskih ustanova. Glavni cilj radionice o razvoju upitnika bio je da se razmotri poslednji predlog upitnika i da se dogovori sadržaj I struktura upitnika koji će biti korišćen za istraživanje o diplomiralim studentima. Prisutni su učestvovali u radionicama koje su se sastojale od uvodnih govora, sastanaka radne grupe i zajedničkih sastanaka. Pored radionice, održan je i treći sastanak Odbora za upravljanje projektom CONGRAD na kojem je usvojen upitnik.

Diskusija o poslednjoj verziji CONGRAD upitnika koji je razvila radna grupa za razvoj upitnika tokom poslednjih nekoliko meseci, dovela je do zajedničkog dogovora oko sadržaja upitnika. Uvodni govori koje su imali eksterni eksperti dali su značajna informacije o metodologiji razvoja upitnika i procedurama pretestiranja upitnika, a u vezi sa svrhom i potencijalima istraživanja o diplomiralimm studentima i njihovom povezivanju sa ustanovom na kojoj su diplomirali. U svom uvodnom govoru Gabriela Jitaru (UEFISCDI, Ruminija) predstavila je svoja iskustva u razvoju upitnika koja je stekla radom na istraživanju o diplomiralim studentima u Rumuniji. Lutz Heidemann (Univerzitet Paderborn, Nemačka) predstavio je mogućnosti primene rezultata istraživanja o diplomiralim studentima na institucionalnom nivou.