CONGRAD projektni sastanak u Pragu

19 Sep 2012 - 22 Sep 2012

Na CONGRAD projektnom sastanku na Karlovom Univerzitetu u Pragu prisustvovao je 31 predstavnik iz svih partnerskih ustanova. Njegov glavni cilj bio je postizanje međusobnog razumevanja o važnosti straživanja o diplomiralim studentima za zemlje u razvoju. Takođe, partnerima je predstavljen i prvi predlog CONGRAD upitnika, koji je razvila Radne grupa za razvoj upitnika projekta.

U svojim uvodnim govorima na ovom sastanku Martin Zelenka (Karlov Univerzitet u Pragu) i Gabriela Angelsku (UEFSICDI, Rumunija) detaljno su opisali rezultate istraživanja o diplomiralim studentima u Češkoj Republici i Rumuniji.

Pored toga, predstavljen je i stavljen na razmatraje prvi predlog CONGRAD upitnika. Dogovoreno je da će CONGRAD radna grupa za razvoj upitnika (CONGRAD analitički tim i EU partneri) razviti osnovnu verziju upitnika koja će biti zasnovana na zaključcima projektnog sastanka održanog u Pragu. Nakon konsultacija sa partnerima i razmene ideja između partnerskih ustanova i CONGRAD radne grupe za razvoj upitnika, upitnik će biti usvojen na Odboru za upravljanje projektom u Budvi (Crna Gora) u novembru 2012. godine.