CONGRAD radionica u Bielefeldu | Nemačka

26 Aug 2014 - 29 Aug 2014

CONGRAD radionici “Analysis and interpretation of graduate surveys”, održanoj na Univerzitetu u Bielefeldu (Nemačka) prisustvovalo je 27 učesnika. Tokom radionice prezentovane su analize rezultata zasnovane na CONGRAD bazi podataka diplomiranih studenata kao i na drugim relevantnim izvorima i to u okviru tri glavne sesisje:

  • Bolonja - nove diplome, nove (obrazovne) karijere?
  • Diplomirani studenti u tranziciji – uzročnici uspešnosti na tržištu rada
  • Zaposleni diplomirani studenti – kvalitet poslova i profesionalne karijere.

Svaka sesija sastojala se od tri uvodne prezentacije koje su dale osnovu za diskusiju na datu temu kako u metodološkom kontekstu tako i u kontekstu potencijala koje različiti interpretativni okviri mogu imati za visokoobrazovne ustanove.