Konferencija za novinare u Beogradu

19 Mar 2013

U cilju promovisanja početka istraživanja CONGRAD o diplomiralim studentima, održana je  konferencija za novinare u Medija centru u Beogradu (Srbija). Na konferenciji su partneri u projektu predstavili rad svojih ustanova, kao i svoja očekivanja od istraživanja. [Pročitajte više…]

Prvo regionalno istraživanje o diplomiralim studentima biće sprovedeno u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u periodu od kraja marta 2013. godine do juna 2013. godine. Istraživanje ima za cilj da prati razvoj profesionalnih karijera diplomiralih studenata u odnosu na studijske programe koje su završili. Univerziteti i visoke škole koji su partneri na projektu pozvaće sve svoje studente koji su diplomirali 2007. godine ili 2012. godine da učestvuju u istraživanju.

Za više informacije posetite Media Center Belgrade website.

Za više informacija o projektu CONGRAD u medijima možete posetiti: