Konferencije za novinare u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Jun 2014

Rezultati istraživanja o diplomiranim studentima sprovedenog u okviru CONGRAD Tempus projekta prezentovani su na konferencijama za novinare održanim u Banjoj Luci (Republika Srpska), Tuzli (Federacija Bosne i Hercegovine), Podgorici (Crna Gora) i Beogradu (Srbija).

Prvo regionalno istraživanje o diplomiranim studentima sprovedeno je 2013. godine. Istraživanje je imalo za cilj da istraži razvoj karijera diplomiranih studenata u odnosu na studijski program koji su završili. Stoga CONGRAD partnerske ustanove (univerziteti i visoke škole) pozvale svoje diplomirane studente koji su studije završili 2007. ili 2012. godine da učestvuju u istraživanju.

Informacije o zaposlenju diplomiranih studenata su sada po prvi put dostupne za diplomirane u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Predstavnici partnerskih ustanova i članovi analitičkog tima CONGRAD projekta prezentovali su ključne nalaze komparativne analize sprovedene na nivou država učesnica. Konferencije su naišle na veliki interes javnosti i značajnu medijsku pokrivenost.

Objavljene članke o rezultatima CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima u Bosni i Hercegovini možete pronaći na sledećim sledećim adresama:

Objavljene članke o rezultatima CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima u Crnoj Gori možete pronaći na sledećim sledećim adresama:

Objavljene članke o rezultatima CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima u Srbji možete pronaći na sledećim sledećim adresama:

Za više informacija možete posetiti i sajt Medija centra u Beogradu.