Prezentacija CONGRAD projekta na Letnjem univerzitetu u Tuzli

21 Jun 2013

Univerzitet u Tuzli pozvao je Janu Noler (Bilefeld Univerzitet) i Predraga Lažetića (Centar za obrazovne politike) da prezentuju CONGRAD projekat na okruglom stolu “VIsoko obrazocanje - tržište rada” tokom Letnjeg univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina).

Za više informacija molimo Vas posetite sajt Univerziteta u Tuzli.