Prezentacija CONGRAD projekta na Univerzitetu u Mostaru | Bosna i Hercegovina

16 Sep 2014

Prof. dr Draško Marinković i Jelena Rožić (predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci), članovi CONGRAD Analitičke jedinice Predrag Lažetić and Ivana Živadinović (predstavnici Centra za obrazovne politike) i zamenica koordinatora projekta Jana Nöller (Univerzitet u Bielefeldu) pozvani su da prezentuju CONGRAD projekt kao i izvode iz rezultata istraživanja o diplomiranim studentima na Univerzitetz u Mostaru (Bosna i Hercegovina).

Sastanak je bio deo planirane diseminacije projekta na nepartnerskim visokoobrazovnim institucijama u regionu Zapadnog Balkana i imala je za cilj da pruži informacije učesnicima o značaju istraživanja o diplomiranim studentima za visokoobrazovne institucije i da predstavi rezultate projekta. Šesnaest predstavnika Univerziteta u Mostaru prisustvovalo je sastanku. Učesnici su se složili da bi Univerzitet u Mostaru bio veoma zainteresovan da učestvuje u potencijalnim budućim istraživanjima o diplomiranim studentima.

Za više informacija posetiete sajt Univerziteta u Mostaru.