Prezentacija projekta u Tuzli i Banjoj Luci

21 Mar 2012 - 23 Mar 2012

Predrag Lažetić i Jana Noler pozvani su da predstave projekat CONGRAD na partnerskim ustanovama u Tuzli i Banjoj Luci u Bosni i Hercegovini.

Oni su predstavnicima fakulteta predstavili opšte ciljevi projekta i predstojeće aktivnosti.

Na Univerzitetu u Tuzli sastanku je prisustvovalo 20 predstavnika uprave fakulteta i studentskih službi. Na Univerzitetu u Banjoj Luci sastanku je prisustvovalo 30 učesnika.

Za više informacija možete posetiti sajt Univerziteta u Banjoj Luci.