Projekat CONGRAD: Sastanak u Valensiji | Španija

3 Dec 2013 - 6 Dec 2013

CONGRAD studijsku posetu Univerzitetu Politecnica Valensija (Španija) prisustvovalo je 38 predstavnika svih CONGRAD partnerskih institucija. Osnovni ciljevi CONGRAD studijske posete „Istrazivanja o diplomiranim studentima & alumni organizacije“ bili su upoznavanje sa alumni organizacijama na Univerzitet Politecnica Valensija, diskusija o benefitima istrazivanja o diplomiranim studentima za univerzitetske centre, kao i razmena iskustava o izazovima povezanim sa nezaposlenošću mladih.

Studijska poseta sastojala se od prezentacija koje su održali predstavnici univerzitetskih sektora na Univerzitetu Politecnica Valensija (Kancelarija za karijerno vođenje i zaposšljavanje, Alumni centar, IDEAS institut), i posete Centru za inovacije, zajedničke diskusije o sprovedenim i narednim aktivnostima u okviru projekta CONGRAD kao i individualnih konsultacija partnera. Tokom studijske posete održan je i peti sastanak Upravnog odbora projekta.

Pre same studijske posete, članovi Analitičkog tima CONGRAD projekta učestvovali su u dvodnevnom treningu o analizi podataka koji je organizovao Departman za primenjenu statistiku, istraživanje i kvalitet Univerziteta Politecnica Valensija. Tokom predstojećih meseci Analitički tim projekta CONGRAD analiziraće podatke prikupljene istraživanjem o diplomiranim studentima i izraditi izveštaje za univerzitete i visoke škole koji će biti za internu upotrebu i projektni izveštaj koji će biti dostupan javnosti.

Prvi rezultati Istraživanja o diplomiranim studentima biće prezentoani na Regionalnoj konferenciji u Novom Sadu (Srbija) u maju 2014. godine.