Projektni sastanak u Bilefeldu

15 Apr 2012 - 18 Apr 2012

CONGRAD Group PhotoNa projektnom sastanku na Bilefeld Univerzitetu (Nemačka) prisustvovalo je 32 predstavnika svih partnerskih ustanova.Fokus sastanka bio je na postizanju međusobnog razumevanja o ulozi koju imaju istraživanja o diplomiralim studentima, kao i o važnosti ovih istraživanja za visokoobrazovne ustanove. Ovom prilikom održan je i drugi sastanak Odbora za upravljanje projektom CONGRAD.

U svojim uvodnim izlaganjima Ulrih Tajhler (INCHER-Kassel) i Andrea Končado Peiro (Univerzitet Politecnica, Valensija) opširno su opisali svrhu istraživanja o diplomiralim studentima, njihove potencijale, ograničenja, i prednosti za visokoobrazovne ustanove. Sesije o ažuriranju i izveštavanju o napretku procesa prikupljanja podataka i o budućim projektnim aktivnostima, kao i održane grupne sesije, bile su prilika za zajedničku diskusiju o toku projekta. Oformljena je radna grupa za razvoj upitnika koja će predstaviti prvu verziju CONGRAD upitnika na sledećem projektnom sastanku u Pragu (Češka Republika) u septembru 2012. godine.