Radionice u Srbiji

Sep 2014

Rezultati istraživanja o diplomiranim studentima sprovedenog u okviru CONGRAD Tempus projekta prezentovani su na radionicama održanim na Univerzitetu u Novom Sadu i na Univerzitetu u Beogradu (Srbija).

Predstavnici CONGRAD analitičkog tima prezentovali su institucionalne rezultate istraživanja o diplomiranim studentima. Predstavnici uprava fakulteta i univerziteta (rektori i prorektori, dekani i prodekani) kao i zaposleni u kontroli kvaliteta učestvovali su u diskusiji o institucionalnim rezultatima istraživanja o diplomiranim studentima. Okosnicu diskusije činilo je razmatranje mogućnosti inkorporiranja rezultata istraživanja o diplomiranim studentima u institucionalnu regulativu i korišćenje rezultata za definisanje politika zasnovanih na dokazima.