Šta ste studirali, a šta sada radite?
Prvo regionalno istraživanje o diplomiranim studentima
Zatvaranje CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima

1 Aug 2013

CONGRAD istraživanje o diplomiranim studentima je zvanično zatvoreno. U istraživanju je učestvovalo oko 14000 diplomiranih studenata, iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom želeli bismo da se zahvalimo svim kolegama koje su popunile upitnik. Prvi rezultati biće dostupni u proleće 2014. godine.

Ukoliko ste zaniteresovani da saznate više o istraživanju možete nas kontaktirati na: info@congrad.org