Završni sastanak CONGRAD projekta u Tuzli | Bosna i Hercegovina

17 Sep 2014 - 20 Sep 2014

Završnom sastanku CONGRAD projekta održanom na Univerzitetu u Tuzli (Bosna i Hercegovina) prisustvovalo je 29 predstavnika sa svih CONGRAD partnerskih institucija. Cilj sastanka bilo je razmatranje ishoda projekta na osnovu prezentacija koje su održali članovi Analitičke jedinice, CONGRAD institucionalni koordinatori kao i koordinator CONGRAD projekta. Projektni partneri diskutovali su i o budućim koracima koji predstoje u culju uspešnog završetka projekta i osiguranja održivosti istog. Tokom završnog sastanka u Tuzli oržan je i sedmi sastanak CONGRAD upravnog odbora.